Elektrisch varen

Nergens anders in Nederland is de concentratie van watersport zo groot als in Fryslân. Daarom werken Het Friese Merenproject en de provincie samen met de Stifting Elektrysk Farre Fryslân (SEFF), het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheden om het duurzame watertoerisme – en daarmee de werkgelegenheid - te stimuleren. Naast speciale routes voor elektrisch aangedreven schepen, wordt gewerkt aan normering van aandrijfsystemen en certificering van bedrijven. Fryslân kan voor ons land een voortrekkersrol vervullen. De kennis en ervaring die hier wordt opgedaan, kan ook ingezet worden voor bijvoorbeeld het elektrisch rijden. Fryslân wordt schoner en stiller.

De overweldigende ervaring van elektrisch varen door het prachtige Friese natuurschoon is geen utopie. Langs vele vaarwegen zijn oplaadpunten met groene stroom (16 ampère). Klik op de kaart om te zien waar er oplaadpunten zijn. Voor de grote (verhuur)kruisers biedt Sneek als eerste plaats in Noordwest Europa oplaadpunten met krachtstroom. 

Subsidie elektrisch varen

Subsidie voor het aanschaffen of ombouwen van een elektrisch- of hybride aangedreven boot

Het subsidieplafond van de regeling voor het aanschaffen of ombouwen van een elektrische of hybride boot is bereikt. Het indienen van nieuwe aanvragen is niet meer mogelijk!

De provincie Fryslân stelt subsidie beschikbaar voor het aanschaffen van een elektrisch- of hybride aangedreven boot. Ook voor het ombouwen van een boot is subsidie beschikbaar. Zowel bedrijven als particulieren kunnen de subsidie aanvragen. De provincie heeft hiervoor € 270.000 gereserveerd. Met de subsidie wil de provincie elektrisch varen stimuleren. Inmiddels is het subsidieplafond bereikt. Het indienen van nieuwe aanvragen is niet meer mogelijk. 

Let op! De bestaande regeling voor het ombouwen van boten is aangepast. Het is nu mogelijk om extra subsidie te krijgen voor het toepassen van lithium-batterijen en het toepassen van zonnepanelen. Het is nu ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor boten met een vermogen tot 30 kW.

Subsidie voor oplaadpunt elektrisch varen

Het is mogelijk subsidie aan te vragen voor oplaadpunten elektrisch varen. Gemeenten en bedrijven die een jachthaven beheren die aan een Fries Vaarwater ligt, kunnen een aanvraag indien. 

Meer informatie over de subsidieregelingen voor de stimulering van het elektrisch varen vindt u op www.fryslan.nl/schoonvaren.

De overweldigende ervaring van elektrisch varen door het prachtige Friese natuurschoon is geen utopie. Langs vele vaarwegen zijn oplaadpunten met groene stroom (16 ampère). Klik op de kaart om te zien waar er oplaadpunten zijn.

 

Duurzame walstroom

Binnenvaart over op walstroom