Elektrisch varen

Nergens anders in Nederland is de concentratie van watersport zo groot als in Fryslân. Daarom werken Het Friese Merenproject en de provincie samen met de Stifting Elektrysk Farre Fryslân (SEFF), het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheden om het duurzame watertoerisme – en daarmee de werkgelegenheid - te stimuleren. Naast speciale routes voor elektrisch aangedreven schepen, wordt gewerkt aan normering van aandrijfsystemen en certificering van bedrijven. Fryslân kan voor ons land een voortrekkersrol vervullen. De kennis en ervaring die hier wordt opgedaan, kan ook ingezet worden voor bijvoorbeeld het elektrisch rijden. Fryslân wordt schoner en stiller.

De overweldigende ervaring van elektrisch varen door het prachtige Friese natuurschoon is geen utopie. Langs vele vaarwegen zijn oplaadpunten met groene stroom (16 ampère). Klik op de kaart om te zien waar er oplaadpunten zijn. Voor de grote (verhuur)kruisers biedt Sneek als eerste plaats in Noordwest Europa oplaadpunten met krachtstroom. 

Subsidie elektrisch varen

Het subsidieplafond van de regeling voor het aanschaffen of ombouwen van een elektrische of hybride boot is bereikt. Het indienen van nieuwe aanvragen is niet meer mogelijk!

Heeft u al subsidie toegekend gekregen? Dan is het uiteraard nog wel mogelijk om het vaststellingsformulier Elektrisch Varen in te vullen.

Download het Vaststellingsformulier Elektrisch Varen

Subsidie voor oplaadpunt elektrisch varen

Het is niet meer mogelijk subsidie aan te vragen voor oplaadpunten elektrisch varen. Deze regeling liep tot eind 2015. Gemeenten en bedrijven die een jachthaven beheren die aan een Fries Vaarwater ligt, konden een aanvraag indien. 

Heeft u al subsidie toegekend gekregen? Dan is het uiteraard nog wel mogelijk om het meldingsformulier in te vullen.

Meer informatie over de subsidieregelingen voor de stimulering van het elektrisch varen vindt u op www.fryslan.nl/schoonvaren.

De overweldigende ervaring van elektrisch varen door het prachtige Friese natuurschoon is geen utopie. Langs vele vaarwegen zijn oplaadpunten met groene stroom (16 ampère). Klik op de kaart om te zien waar er oplaadpunten zijn.

 

Duurzame walstroom

Binnenvaart over op walstroom