Toegangspoorten in Friesland

De toegankelijkheid van Fryslân over weg en water is erg belangrijk. Maar een goede toegangspoort is voor een watersportgebied maar een deel van het verhaal. Het Friese Merenproject kijkt daarom verder dan alleen de infrastructuur en initieert samen met gemeenten projecten om de toeristische kwaliteit van watersportkernen te verbeteren.

Masterplan

Infrastructuur is geen doel op zich. Bij de tweede fase van Het Friese Merenproject gaat het om meer dan alleen ‘grenzeloos varen’. Deze fase richt zich vooral op het verzilveren van de gedane investeringen (meer bestedingen aan wal), innovatie, natuur en duurzaamheid. Samen met de betrokken gemeenten stelt de provincie masterplannen op voor de belangrijkste op te waarderen watersportkernen en toegangspoorten. Het doel is verbeteringen aan te brengen in de waterfronten van dorpen en steden, en voorzieningen te moderniseren zoals aanlegplaatsen, vuilwater- en brandstofpunten, alsmede het aanleggen en verbeteren van sanitaire voorzieningen. Deze masterplannen worden gemaakt om detailplannen van gemeenten in samenhang met elkaar ten uitvoer te brengen.

Masterplannen