Projecten water in Friesland

Kerntaak van Het Friese Merenproject is een aantrekkelijk, toegankelijk en goed bevaarbaar watersportgebied. Daarin is al veel werk verzet. Ook op de wal heeft Het Friese Merenproject veel tot stand gebracht. Versterkte oevers, meer fiets- en wandelpaden, doorvaartverbetering van bruggen en sluizen en de aanleg van aquaducten. Het Friese Merenproject bestaat uit twee fases. De eerste fase is afgerond. De tweede fase is begonnen en duurt tot en met 2015.

Klik hieronder op de tijdslijn en bekijk welke projecten klaar zijn. Bekijk ook welke projecten in uitvoering zijn en welke nog uitgevoerd gaan worden.

Voor een overzicht van wat Het Friese Merenproject al heeft bereikt, klik hier.

De Aquaducten