Nieuwe vaarroutes in Friesland

Het Friese Merenproject heeft zeven vaarroutes ontwikkeld die door de provincie Fryslân lopen. U kunt deze routes verkrijgen bij vele (watersport)ondernemers in de provincie. Ook kunt u op deze pagina een PDF van de routes downloaden. 

Veel vaarplezier! 

1. Elfstedenvaarroute

Of de Elfstedentocht ’s winters geschaatst kan worden is ieder jaar weer afwachten. Maar zeker is dat hij nu elk vaarseizoen te varen is. Van begin tot eind. Dankzij het werk aan de Noordelijke Elfstedenvaarroute kunnen watersporters starten in Leeuwarden en finishen op de Bonkefeart. Een aantrekkelijke route, vol met bezienswaardigheden. Ontdek de Friese steden!

De Elfstedenvaarroute is geschikt voor pleziervaartuigen met een maximale diepgang van 1.30 meter en maximale boothoogte van 2.40 meter (brughoogte is 2.50 meter t.o.v. het streefpijl). 

PDF Download Nederlandse PDF  | Deutsche PDF

2. Middelseerûte 

Middelseerûte
De historische Middelseerûte, onderdeel van de Elfstedentochtroute, was lang geleden al een belangrijke vaarverbinding tussen Leeuwarden en Sneek. Uitstapjes naar Franeker en Bolsward zijn ook goed mogelijk. De route is voor motorboten en zeilboten met een goed strijkbare mast een prima alternatief voor het drukke Prinses Margrietkanaal. 

De Middelseeroute is toegankelijk voor boten met een maximale kruiphoogte van 2,40 m (afhankelijk van het waterpeil) en een diepgang van 1.30 m. 

PDF Download Nederlandse PDF | Deutsche PDF

3. Lits- Lauwersmeerroute

Lits Lauwers Route

De vernieuwde Lits-Lauwersmeerroute verbindt de Friese meren en het Lauwersmeer en de plaatsen Drachten en Dokkum met elkaar. Dit verrassende stukje Fryslân biedt een prachtige route, bij uitstek te verkennen met een grotere motorboot. 

De Lits-Lauwersmeerroute is geschikt voor grotere motorschepen tot een kruiphoogte van circa 2.90 m (diepgang tot 1.50 m). 

PDF Download Nederlandse PDF | Deutsche PDF


4. Aquaductenroute 

Aquaductenroute
Het merengebied in het Zuidwestelijk deel van Fryslân heeft maar liefst vijf aquaducten. Die maken het mogelijk om ongehinderd door dit deel van de provincie te varen en zijn een goede oplossing voor knelpunten waar water- en wegverkeer elkaar kruisen.

Bekijk de PDF voor de dieptes en afmetingen van de aquaducten.

PDF Download Nederlandse PDF | Deutsche PDF

5. Staandemastroute

Staandemastroute Friesland

Via Dokkum, varend rondom Leeuwarden en van de Friese hoofdstad naar Terherne: voor schepen met een staande mast behoort dit nu tot de mogelijkheden. Als onderdeel van de landelijke staandemastroute vindt u hier een prachtige vaartrip, centraal in Fryslân.

PDF Download Nederlandse PDF | Deutsche PDF

6. Turfroute

Turfroute Friesland

Al in de zestiende eeuw begon de aanleg van een netwerk aan vaarwegen waarover turfschippers hun vracht naar het westen van het land brachten. Over die vaarwegen gaat de Turfroute door Zuidoost Fryslân, het westelijk deel van Drenthe en de kop van Overijssel. 

Het andere Fryslân, met bossen, veenkoloniën en heidevelden: dát is de zuidoostelijke hoek van de provincie.

PDF Download Nederlandse PDF | Deutsche PDF

7 Woudaaproute

Woudaaproute

Wie vanaf Sneek over het Snitser Mar vaart, komt Terherne tegen, het dorp van Hielke en Sietse Klinkhamer. Hier komt de bekende jeugdboekenserie ‘de Kameleon’ tot leven.

De vele kinderactiviteiten maken van deze vaarroute een ontdekkingsreis voor het hele gezin. Stap aan wal bij Terherne, Langweer, Woudsend, Heeg, IJlst of Sneek en laat u verrassen. 

 

PDF Download Nederlandse PDF | Deutsche PDF

Lits Lauwersmeerroute in beeld