Nieuwe vaarroutes in Friesland

 Elfstedenvaarroute: Wens is werkelijkheid geworden

Elfstedenvaarroute

Het varen van de gehele Elfstedenroute is voor velen een langgekoesterde wens. De route was voor watersporters al grotendeels bevaarbaar. Het gedeelte tussen Berltsum (Berlikum) via Bartlehiem naar Leeuwarden bleef echter een lastig stuk. Deze ‘hel van het Noorden’ werd een soort ‘droom van het Noorden’.

Nu is deze droom werkelijkheid geworden. Dankzij uitgebreide werkzaamheden in de afgelopen jaren is de Noordelijke Elfstedenvaarroute klaar om watersportliefhebbers te verwelkomen. Het Noordelijke  deel van de tocht is nu bevaarbaar voor pleziervaartuigen met een maximale diepgang van 1.30 meter en een maximale boothoogte van 2.40 meter (brughoogte is 2.50 meter ten opzicht van het streefpeil) Hiermee is de gehele route van de tocht der tochten volledig bevaarbaar geworden en kunnen watersporters ook de finish op de Bonkefeart in Leeuwarden halen.

PDF Download Download de PDF

Middelseerûte in ere hersteld

MiddelseerûteDe historische Middelseerûte, onderdeel van de Elfstedentochtroute, was lang geleden al een belangrijke vaarverbinding tussen Leeuwarden en Sneek. Nu is het voor motorboten en zeilboten met een goed strijkbare mast een prima alternatief voor het drukke Prinses Margrietkanaal. Vaarwegen zijn verdiept, bruggen verhoogd en nieuwe aanlegplaatsen gerealiseerd. Hiermee is het een prima vaarroute geworden die regelmatig kan worden  afgewisseld met activiteiten op de wal.

Deze route kronkelt langs het oude kweldergebied van de voormalige Middelsee en is toegankelijk voor boten met een maximale kruiphoogte van 2,40 m (afhankelijk van het waterpeil) en een diepgang van  1.30 m. Uitstapjes naar Franeker en Bolsward zijn op deze route ook mogelijk. Binnenkort is de Middelseerûte van Leeuwarden tot aan Sneek ook per fiets af te leggen. Het eerste deel tussen Mantgum en Boazum is al klaar.

PDF Download Download de PDF

Midden in de natuur tussen Lits en Lauwers

Lits Lauwers RouteGeniet van deze afwisselende vaartocht door een authentiek stukje Fryslân. Vaar onbelemmerd langs pittoreske dorpjes, nieuwe passantenplaatsen en interessante bezienswaardigheden. De prachtige Lits-Lauwersmeer route is door aanpassing van de brughoogten geschikt voor grotere motorschepen tot een kruiphoogte van circa 2.90 m (diepgang tot 1.50 m). Deze mooie vaarroute verbindt de Friese meren en het Lauwersmeer met de plaatsen Drachten en Dokkum, en biedt volop mogelijkheden om tijdens de vaartocht vaste grond onder de voeten te krijgen.

Het gebied met zijn rijke historie en kenmerkende landschappen is uitermate geschikt voor mooie wandelingen en lange fietstochten. Met oog hierop heeft Het Friese Merenproject ook in dit gebied gezorgd voor nieuwe fiets- en wandelpaden.

PDF Download Download de PDF

AquaductenrouteAquaductenroute : vrij baan voor weg en water

In het zuidwestelijk merengebied van Fryslân zorgen maar liefst vijf nieuwe aquaducten voor open vaarverbindingen tussen de meest populaire watersportgebieden in dit deel van de provincie. Bij Galamadammen is een obstakel voor de watersport opgeruimd: de gevreesde brug met zijn lastige windvallen is vervangen door het Galamadammen-akwadukt dat nu zorgt voor een onbelemmerde doorgang van het verkeer over land en water. Ook Woudsend was vaak een lastige plaats om te passeren. Hier hebben het Ie-akwadukt en een nieuwe rondweg een einde gemaakt aan de hinderlijke verkeerssituatie bij de brug middenin het dorp. Vlakbij Hommerts-Jutrijp vervangt het Jeltesleat-akwadukt de gelijknamige brug, eerder bekend als de drukste brug van Fryslân met 70.000 bootpassages per jaar.

Rond Sneek zijn twee nieuwe aquaducten gebouwd: het aquaduct Houkesloot zorgt voor een open vaarverbinding tussen de Snitser Mar en de binnenstad. Het Geau-akwadukt vervangt de brug in de zuidelijke rondweg, een belangrijk verkeersknooppunt naar de drukke Rijksweg A7. Deze nieuwe aquaducten maken Sneek voor verkeer over weg en water beter bereikbaar en zijn vooral veiliger als alternatief voor de route over het drukke Prinses Margrietkanaal.

PDF Download Download de PDF

Staandemastroute: de schoonheid van midden-Fryslân

Staandemastroute FrieslandHet is nu voor schepen met een staande mast mogelijk om via Dokkum, rond Leeuwarden naar Terherne te varen. Watersporters vinden hier een prachtige vaartrip, centraal in Fryslân. Vanaf het Leeuwarder Van Harinxmakanaal kan men in zuidelijke richting over het aquaduct Langdeel naar Wergea varen. Langs het dorp door de weidse graslanden richting het zuiden, naar Domwier en Grou.

Het waterfront Grou ziet er gezellig uit met de wandelpromenade, passantenplaatsen en Het Theehuis. Na Grou leidt de route naar een ander watersportdorp bij uitstek: Akkrum. Schepen met een staande mast kunnen dus ook om Leeuwarden heen varen en de Staandemastroute in noordelijke richting te vervolgen. Langs de Prinsentuin naar Dokkum via de Dokkumer Ie, een beroemd deel van de Elfstedentocht.

PDF Download Download de PDF

Varen door bos, weide en heide

Turfroute FrieslandHet andere Fryslân, met bossen, veenkoloniën en heidevelden. Dat is het zuidoostelijke deel van de provincie. Vanaf de Tsjûkemar, en vanuit Wolvega en Heerenveen voert de Turfroute door een prachtig afwisselend landschap naar West-Drenthe en de kop van Overijssel. Daarbij passeren watersporters de Linthorst Homansluis en de nabij gelegen Driewegsluis.

Ten behoeve van een vlotte doorvaart wordt de Linthorst Homansluis in het hoogseizoen ook tussen de middag bediend. De route biedt ruimschoots gelegenheid om af te meren voor een wandeling, fietstocht, of een overnachting. In Nijetrijne is een nieuwe passantenhaven met sanitaire voorzieningen, een vuilwaterinnamestation, kampeermogelijkheid en een restaurant.

PDF Download Download de PDF

Varen wordt een familie-uitje

WoudaaprouteDe Woudaaproute laat het hele gezin genieten van het Friese merengebied. De route is toegankelijk voor zowel motor- als zeilboten. In het waterrijke hart van de Woudaaproute ligt het dorp Terherne. Hier komt de wereld van de bekende tweeling Hielke en Sietse Klinkhamer en hun beroemde boot, de Kameleon, tot leven. De sfeer van de jaren ’50 en '60 en de figuratie van bekende personen uit de boeken van Hotze de Roos maken van Terherne een levensecht Kameleondorp.

Andere plaatsen om aan wal te stappen zijn Langweer, Woudsend, Heeg, IJlst en Sneek. Deze leuke vaarroute is een spannende ontdekkingsreis voor het hele gezin. Het Friese Merenproject heeft gezorgd voor comfortabele afmeermogelijkheden en een goede toegankelijkheid van de dorpen langs de route.

PDF Download Download de PDF

Lits Lauwersmeerroute in beeld