Bruggen en sluizen in Friesland

Op kruispunten van water en wegen ontstaan knelpunten. Het Friese Merenproject pakt deze serieus aan. Inmiddels zijn op meerdere plaatsen de bruggen vervangen door aquaducten die nu zorgen voor een onbelemmerde verkeersstroom. Geen lange wachttijden meer. Dat is prettig voor de watersporter en voor het wegverkeer. 

Johan Frisosluis Stavoren

De Johan Frisosluis bij Stavoren is voor de recreatievaart de belangrijkste doorgang naar de Friese meren. De sluis verbindt het Johan Frisokanaal met het IJsselmeer. Momenteel wordt hier  een tweede sluiscomplex  aan toegevoegd. De huidige capaciteit is te klein, waardoor in de drukke zomermaanden hectische toestanden en lange wachttijden ontstaan. Bovendien ligt de sluis bij zuidwestelijke wind aan de lage wal, wat bij een stevige wind overlast en onveilige situaties tot gevolg kan hebben. Bij de verbeteringen wordt niet alleen gekeken naar functionele elementen. Ook het inpassen van de sluis in een omgeving met meer allure hoort bij de uitvoering van dit project. Bij de aanleg wordt tevens rekening gehouden met toekomstige stijgingen van het waterpeil. Naar verwachting is de sluis begin 2014 klaar. Lees meer >>

Driewegsluis en Linthorst Homansluis

Tijdens de zomermaanden zijn de pauzes in de bediening bij de Linthorst Homansluis en de Driewegsluis opgeheven. De omgeving is een populaire afmeerplaats voor vaarrecreanten. Die kunnen ook overnachten in de nieuwe passantenhaven. Deze heeft nu ruimte voor ongeveer 30 boten, nieuwe sanitaire voorzieningen, een vuilwaterinnamestation en kampeermogelijkheden. Varen tussen Fryslân en Overijssel is hiermee nóg aantrekkelijker geworden.

Lekker doorvaren

Grenzeloos varen in Fryslân betekent open verbindingen van en naar de populaire watersportgebieden, ontsluiting van nieuwe vaarroutes en een betere - en vooral veilige - verkeersstroom over het water. Onder meer door de bouw van aquaducten, het verdiepen van vaarten en kanalen, en verhoging van de bruggen. Maar ook door het vervallen van pauzes in de brugbedieningstijden. Provincie Fryslân is met diverse gemeenten hard bezig om dit voor elkaar te krijgen. Maar nog niet alle bruggen en sluizen in Fryslân zijn zo ver. Hier gelden nog steeds de vaste pauzes: tussen 12.00 en 13.00 uur en 16.15 en 17.15 uur. In de toekomst zullen die verdwijnen. Klik hier voor een compleet overzicht van de bedieningstijden.

Johan Frisosluis Stavoren

De plannen voor verbetering