Aquaducten in Friesland

In de provincie Fryslân liggen maar liefst 9 aquaducten als kruisingsvrije verbindingen tussen wegen en vaarwegen. De komende jaren worden dit er ten minste 14 en wellicht zelfs 17. In de periode 2003-2008 werden in het kader van Het Friese Merenproject vijf aquaducten gerealiseerd. Varen door het zuidwestelijk deel van de Friese meren is hierdoor nog aantrekkelijker geworden. De bouw van de aquaducten geeft de watersporter ruim baan: in plaats van wachten voor bruggen is het nu lekker doorvaren.

Galamadammen aquaduct

Het Galamadammen-akwadukt, eind 2007 in gebruik genomen, zorgt ervoor dat het vaarverkeer in het Johan Frisokanaal en het wegverkeer op de provinciale weg N359 (tussen Bolsward en Balk) elkaar niet langer hinderen. Vaardiepte: 3.50 meter 

 

Aquaduct Houkesloot

Het aquaduct Houkesloot maakt sinds 2003 deel uit van de Stadsrondweg-Oost van Sneek. Het ontlast de Sneeker binnenstad en is een verbetering voor de recreatievaart. Vaardiepte: 3.50 meter.

 

Jeltesleat-akwadukt

Het Jeltesleat-akwadukt vlakbij Hommerts – Jutrijp vervangt sinds eind 2007 de Jeltesleatbrug, de drukste brug van Fryslân. Vaardiepte: 3.50 meter

 

 

Geau-akwadukt

Sinds 2008 is het Geau-akwadukt een belangrijk onderdeel van de drukke Rijksweg A7 bij Sneek. Het maakt de stad beter bereikbaar en geeft watersporters een alternatieve route voor het Prinses Margrietkanaal. Vaardiepte: 2.25 meter

 

 

Ie-akwadukt

Het Ie-akwadukt is in 2007 geopend en maakt een einde aan de krappe en onveilige situaties voor watersporters bij de brug midden in Woudsend. Vaardiepte: 2.00 meter

 

 

N31

De N31 (van Zurich via Harlingen en Leeuwarden naar Drachten) wordt over een lengte van bijna twee kilometer verdiept aangelegd. Een onderdeel hiervan is een aquaduct in het Van Harinxmakanaal. De bestaande op- en afritten in Harlingen worden samengevoegd tot één centrale aansluiting, de zogenoemde ovatonde (ovale rotonde), die ter hoogte van het gebied Spaansen / Perseverantia komt.

Wanneer gereed: 2017.

centrale asDe Centrale As

Als onderdeel van De Centrale As wordt ten westen van Burgum een aquaduct aangelegd. Hier gaat De Centrale As onder het Prinses Margrietkanaal door. Door de komst van het aquaduct wordt het veiliger en overzichtelijker voor wegverkeer en scheepvaart.

Wanneer gereed: 2015

aquaduct haak om leeuwardenHaak om Leeuwarden

Binnen het project ‘De Haak om Leeuwarden’ wordt er een aquaduct gebouwd ter vervanging van de Drachtsterbrug over het Van Harinxmakanaal. Het autoverkeer rijdt onder het aquaduct door en komt er dan voor het Drachtsterplein weer uit, bij de enige verkeerslichten die overblijven. Het fietsverkeer gaat gescheiden van het autoverkeer door één van de vier fietstunnels.

Wanneer gereed: 2015

Vaar de aquaductenroute