Contact

Postadres
Projectteam Friese Meren

Postbus 20120

8900 HM Leeuwarden

Bezoekadres
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden

E-mail: secrfriesemeren@fryslan.nl
Tel:(058) - 292 58 62 (let op! dit is het telefoonnummer van Het Friese Merenproject niet van gemeente De Friese Meren)
Fax:(058) - 292 51 25

Contactformulier